Estetik Güzellik

Yara İzi Estetiği (Skar Revizyonu)

Yara izi nedir?

Vücuttaki kesik, yanık ve yaraların sonucunda cildin iyileşme sürecinin ardından deride kalan izlere yara izi denilmektedir.

Zaman içinde vücutta farklı nedenlerden dolayı oluşan yara izleri, kişinin ten pürüzsüzlüğünü etkileyerek cilt yüzeyinde estetik olmayan bir görüntüye yol açmaktadır.

Yara izi çeşitleri

 • Ameliyat ve ameliyat sonrası atılan dikiş izleri
 • Faça, bıçak veya jilet gibi kesici aletlerle oluşan kesik izleri
 • Yanık izleri
 • Uçuk, suçiçeği gibi hastalıklardan sonra kalan izler
 • Akne ve sivilce izi

Yara izi nasıl geçer?

Yara izi tedavi yöntemleri için genellikle aşağıdaki yöntemlerden biri ya da birkaçı, dermatolog veya estetik cerrahın yara izi muayenesinden sonra seçilmektedir. Bu yöntemlerin nasıl ve hangi yaralara uygulandığı ise yara izi çeşitleri başlıkları altında verilmiştir.

Yara izi tedavi yöntemleri

 • Cerrahi müdahale
 • Yağ ya da dolgu enjeksiyonu
 • Lazer
 • Dermabrazyon (cilt soyma ameliyatı)
 • Balon ile doku genişletme

Yara izi tedavi yöntemleri, iz oluşum çeşitlerine göre aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.


Ameliyat izi sildirme / dikiş izi tedavisi

Ameliyattan sonra cilt yüzeyinde balıksırtını andıran ameliyat ve dikiş izleri kalabilir. Bu izler çukur ya da deriden kabarık olabilir. Ameliyat izi sildirme veya dikiş izi tedavisine başlamadan önce, izin yapısı tespit edilir.

Ameliyat ve dikiş izlerinin yapısı aşağıdaki faktörlere göre değişiklik göstermektedir.

 • Kişinin metabolizmasına
 • Ameliyatın yapıldığı bölgedeki derinin özelliğine
 • Kullanılan dikiş tekniğine
 • Kullanılan dikiş malzemesine

Ameliyat veya dikiş izi nasıl geçer?

Büyük ameliyat ve dikiş izlerinin tedavisi

Ameliyat ya da dikiş izi çok büyük ve genişse izin küçültülmesi ya da tek bir çizgi haline getirilmesi için cerrahi yöntem veya dermabrazyon uygulanabilir.

Cerrahi müdahale ile yara izi tedavisi

Bu yöntem yüzdeki büyük sivilce veya akne izlerinin ve tırnak izlerinin tedavisine benzemektedir.

Söz konusu yöntemde kişiye lokal anestezi uygulanır, izin olduğu bölüm kesilip çıkarılır ve deri ince bir çizgi halinde kendiliğinden eriyebilen dikiş ipiyle yeniden dikilir. Yaklaşık 15 gün içinde iyileşen bölge cildin geri kalanıyla uyumlu bir yapı sağlar.

Dermabrazyon ile yara izi tedavisi

Ameliyat izlerinin tedavisinde cerrahi yöntem dışında dermabrazyon (cilt soyma) da tercih edilebilir.

Dermabrazyon işleminden önce kişiye lokal anestezi uygulanır ve izin olduğu bölge özel uçlu dermabrazyon aletiyle soyulur. İzin yapısına göre ameliyat süresi değişebilir ancak genellikle yaklaşık 30-45 dakikalık bir sürede operasyon tamamlanır ve işlemin sonunda uygulama istenirse pansuman ile kapatılır. Soyulan deri hızlı bir şekilde kendiliğinden iyileşme sürecine gireceği için hasarlı doku düz bir şekilde onarılmış olur.

Derinin dermabrazyon işleminden sonra kendini onarması ve bölgenin tamamen iyileşmesi yaklaşık 1 ayı bulabilir. İşlemin yeniden tekrarlanması gerekebilir.

Çukur şeklindeki ameliyat ve dikiş izlerinin tedavisi

Ameliyat ya da dikiş izi çukur şeklindeyse, yine ameliyat yöntemi çözüm olabilir. Ancak bununla birlikte çukurun olduğu bölüme yağ ya da dolgu enjeksiyonu yapılabilir.

Lokal anestezi yapılarak mikro enjeksiyonlarla uygulanan dolgu tedavisinde, çukurun derinliğine bağlı olarak kişi ameliyat izinden bir ya da birkaç seansta kurutulabilir ve normal hayatına aynı gün dönebilir.

Deriden kabarık veya çukur şeklinde olmayan ameliyat ve dikiş izlerinin tedavisi

Ameliyat ya da dikiş izi hacimli veya çukur şeklinde değilse, iz tedavisinde lazer yöntemine başvurulabilir.

Lokal anestezi altında gerçekleştirilen lazer tedavisinde, dikiş izi parçalanarak ciltle aynı tona ve yüksekliğe ulaşması sağlanır.

İzin boyutuna bağlı olarak istenilen sonuca ulaşmak için birden fazla seans gerekli olabilir.

Ameliyat izi sildirme ya da dikiş izi tedavisi fiyatları uygulamanın yapıldığı tekniğe ve izin özelliklerine göre değişiklik gösterir.


Faça izi silme / jilet izi tedavisi / kesik izi tedavisi

Vücut üzerinde oluşan faça, jilet gibi kesilerin bıraktığı izlerin tedavisi ameliyatlı ve ameliyatsız olarak birkaç seansta düzeltilebilmektedir. Özellikle kola atılan faça ve jilet izleri, kişinin toplumdaki yerini etkilediğinden bu tür iz sildirme operasyonları sıklıkla tercih edilmektedir.

Faça, jilet ve kesik izi nasıl geçer?

Faça, jilet ve kesik izi tedavisi cerrahi müdahale ve lazer ile yapılmaktadır.

Faça, jilet ve kesik izi ameliyatı

Faça, jilet ve kesik izi tedavisinde ilk tercih edilen yöntem genellikle cerrahi müdahaledir. Zira faça sebebiyle oluşan çizgiler yatay ve sık olarak birbirini tekrar eden izler şeklindedir ve tek bir seferde hepsinden kurtulmak ameliyatla mümkün olabilmektedir. Eski faça izleri de en kolay ameliyatla giderilmektedir.

Faça, jilet ve kesik izlerini sildirmede ameliyatı tercih eden kişilere öncelikle anestezi uygulanır, ardından sorunlu bölge kesilip çıkarılır ve estetik dikiş ile yeniden dikilir. Böylece çok sayıdaki kesik izi tek bir çizgi haline getirilir.

Lazer ile faça, jilet ve kesik izi tedavisi

Cerrahi müdahalenin kullanılmadığı durumlarda faça, jilet, kesik izlerine lazer uygulaması yapılır. Lazer uygulamasında da öncelikle kişiye lokal anestezi uygulanır ve izlerin olduğu bölgedeki cilt yüzeyi lazerle parçalanarak iyileşme sürecine sokulur.

İzlerin tamamen geçmesi için çok sayıda lazer seansı gerekebilir. Bu işlemin fiyatı da seans sayısına ve kesik izinin büyüklüğü ile adedine bağlıdır.


Yanık izi tedavisi

En yaygın izlerden biri olan yanık izleri, derecelerine göre tedavi edilebilmektedir. Tedavisi en zor izlerden biri olarak sayılan yanık izlerinden 3. derece yanıkların oluşturduğu izlerin tedavisi henüz gerçekleştirilememektedir. Ancak bunun dışında yanık izleri ameliyat ya da lazer yöntemiyle tedavi edilebilir.

Yanık izi nasıl geçer?

Yanık izi tedavisinde ameliyat, lazer ve balonla doku genişletme yöntemleri kullanılmaktadır.

Yanık izi ameliyatı

Yanık izlerinin cerrahi tedavisinde eğer yanık izi çok geniş boyutta değilse, yanmış deri parçası çıkarılarak tek çizgi halinde dikilebilir. Böylece yara izi küçültülerek daha az dikkat çekmesi sağlanabilir.

Lazer ile yanık izi tedavisi

Yanık izlerinin lazerle tedavisinde ise, diğer izlerin tedavisinde olduğu gibi bölgeye lokal anestezi uygulandıktan sonra lazer yöntemiyle yanık izi oluşmuş bölge parçalanarak tedavi edilir.

Yanık izinin tamamen geçebilmesi için genellikle tek seans yeterli değildir. Birden fazla seans sonunda yanık izinden kurtulunsa dahi sonraki aşamalarda çok dikkatli olunması ve bir süre güneş ışınlarından uzak durulması gerekmektedir.

Doktor, tedavi sonrası özel bir krem ya da bitkisel losyon sürülmesini tavsiye edebilir. Lazerle yanık izi tedavisi fiyatları seans sayısına göre değişiklik göstermektedir.

Balonla doku genişletme ile yanık izi tedavisi

Yanık izi vakalarında tercih edilen tedavi yöntemlerinden biri de balonla doku genişletme operasyonudur. Doku genişletme olarak da bilinen uygulama yanık izi tedavisi dışında farklı sağlık sorunlarını gidermede de kullanılmaktadır.

Bu işlemin uzunluğu kişinin yara iziyle ve genişletilmesi gereken cilt alanıyla doğru orantılıdır. Bu işlem bebeklerden yetişkinlere kadar herkese uygulanabilir.

 1. Doku genişletme operasyonuna başlamadan önce yanık izinin boyutları ve özellikleri tespit edilir. Ardından kişiye lokal anestezi uygulanarak işleme başlanır.
 2. Yanık izine bitişik olan derinin altına içi boş silikon özel bir balon yerleştirilir.
 3. İçi boş balon 1 hafta aralarla tuzlu su ile doldurularak şişirilir.
 4. İçi giderek dolan balon cildin yüzeyini genişletir ve cilt uygun genişliğe ulaştığında ameliyatla buradaki balon çıkarılır.
 5. Yanık izi olan deri kesilerek, genişleyen deri bu alana kaydırılarak dikilir.
 6. Böylece kişi estetik görüntüsünü bozan yanık izinden kurtulmuş olur.

Uçuk ve suçiçeği izi tedavisi

Çocuklukta ya da yetişkin dönemde geçirilen suçiçeği ya da uçuk gibi cilde zarar veren rahatsızlıklardan sonra iz kalması muhtemeldir. Bu izler çoğunlukla kişinin bu hastalıklar boyunca derideki lezyonları tahrip etmesiyle oluşmaktadır. Bu izlerin oluşmaması için hiçbir şekilde derideki deformasyonlara el sürülmemesi gerekir.

Uçuk ve suçiçeği izi nasıl geçer?

İz oluştuğu takdirde izlerin derinliğine ve boyutlarına göre farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Hangi yöntemin uygulanması gerektiğine ise dermatolog ya da estetik cerrahla görüşüldükten sonra karar verilir.

Ameliyat ile uçuk ve suçiçeği izi tedavisi

Uçuk ve suçiçeği izi tedavisi, izlerin büyük olması durumunda cerrahi müdahale ile yapılmaktadır. Punch exision olarak da bilinen yöntemde kişiye anestezi uygulanır ve izler teker teker bistüri yardımıyla alınır. Ardından kesi bölgeleri estetik dikişle dikilir. Ameliyat süresi ve fiyatı izlerin sayısına ve ölçülerine göre değişmektedir.

Lazer ile uçuk ve suçiçeği izi tedavisi

Uçuk ve suçiçeği izlerine ameliyat dışında lazer ile de müdahale edilmektedir. Lazerle iz geçirme yönteminde bölgedeki derinin radyofrekans teknolojisiyle buharlaştırılarak pürüzsüz olması sağlanmaktadır.  Lazer seansı tek ya da birden fazla olabilir.

Kimyasal peeling ile uçuk ve suçiçeği izi tedavisi

Uçuk ve suçiçeği izi tedavisine kimyasal peeling işlemi de uygulanmaktadır (detaylı bilgi: kimyasal peeling).


Sivilce ve akne izi tedavisi

Sivilce ve akne izi, vücudun özellikle de yüzün estetiğini bozmaktadır. Kişinin özgüvenini yitirmesine neden olan, yaşam kalitesini düşüren ve makyajla kapanmayan izler günümüzde farklı tekniklerle tedavi edilebilmektedir (detaylı bilgi: akne izi tedavisi)


Yara izi estetiği hakkında merak edilenler


İzlerin çabuk geçmesi için ne yapılmalıdır?

Her iz, oluşma sebebine, boyutlarına ve oluştuğu bölgeye göre iyileşme süresinde farklılıklar gösterebilir. İzlerin iyileşme süreleri aynı zamanda kişinin yaşına ve metabolizmasına göre değişebilir. Bazı izlerin çabuk geçmesi için evde denenen yöntemler, o izin derinleşmesine, büyümesine ve kalıcı hale gelmesine neden olabilir. İzlerin çabuk geçmesinde uygulanacak yöntemler için, izin türüne ve derinliğine bağlı olarak bir dermatolog ya da plastik cerraha danışılmalıdır.

Yara izi için hangi doktora gidilir?

Yara izinin türüne ve derinliğine bağlı olarak, gidilecek doktor seçimi gerçekleştirilebilir. Örneğin yüzdeki ve vücuttaki sivilce ve akne izlerini geçirmek için dermatoloğa başvurulabilirken, ameliyat izi ya da daha komplike yara izleri için plastik cerrahi uzmanlarına danışılabilir.

Tırnak izi ve çizik izi nasıl geçer?

Farklı nedenlerle vücutta ve yüzde oluşan yara, tırnak, çizik izleri estetik açıdan kişinin görünümünü bozmaktadır. Bu nedenle bu görüntüden şikayetçi olan kişiler skar revizyonu gerçekleştirmek için ameliyatsız ya da plastik cerrahi yöntemlere başvurmaktadırlar. Bu tür izleri tedavi edebilmek için öncelikle yaranın oluşma nedeni ve boyutları incelenerek en doğru tedaviye karar verilmelidir. Zira söz konusu yaraların tedavileri için bazı durumlarda tek seans lazer işlemi yeterli olurken, bazen birkaç seans dolgu uygulaması yapılması gerekebilir, bazen de ameliyatla izin küçültülmesi gerekebilir.

Yara izi kimyasal peeling ile silinir mi?

Yara izlerinden kurtulmak isteyen kişiler, internetteki tavsiyelere de uyarak kimyasal peeling özellikli kremler ve jeller kullanarak derilerinde soyma işlemi gerçekleştirmektedir. Ancak kimyasal peeling asit içerdiğinden, bu işlem yanlış uygulandığında deriyi tahriş ederek, geriye dönmesi mümkün olmayan problemlere yol açabilir. Dolayısıyla kimyasal peeling işleminin bir hekim tarafından yapılması gerekir (detaylı bilgi: kimyasal peeling).

Doğal ve bitkisel yöntemlerle yara izleri geçer mi?

Evde uygulanan kantaron yağı, elma sirkesi, yara iyileştiren krem ve jeller, yumurta akı, zeytinyağı, domuz yağı, maske gibi yöntemler izlerin doğal yollarla tedavisi için kesin çözüm müdür?

Yüzdeki ve vücuttaki farklı yollarla oluşmuş izlerden kurtulmak isteyen, ancak kliniklerde uygulanan yöntemlerin fiyatları bütçesini aşan kişiler genellikle internette gördükleri yara izi geçirme tavsiyelerini uygulamaya çalışmaktadır. Bu tavsiyeler arasında farklı bitkisel ürünler ve jeller bulunmaktadır. Bu tür çözümlerin çok azı işe yarar olmakla birlikte, kişinin derisinde alerjik reaksiyonlara yol açabilir ve sorunu büyütebilir. Ayrıca skar revizyonunda önemli olan noktalardan biri de yaranın nasıl oluştuğu ve hangi boyutlarda olduğudur. Dolayısıyla her ize her işlemin uygulanması doğru olmayabilir. Bu nedenle izlerinden şikayet eden kişilerin bir plastik cerraha ya da dermatoloğa başvurması gerekir.

Sivilce, akne, siyah nokta ve suçiçeği izi nasıl geçer?

Yüzdeki, sırttaki, kollardaki estetik görünümü bozan sivilce, akne, siyah nokta ya da suçiçeği izi, kişilerin kurtulmak istedikleri iz çeşitlerindendir. Bu nedenle hemen hemen herkes bu tür yaraları geçirmek üzere öncelikle güneş kremi, buz, krem ve jeller gibi doğal yöntemlere başvurmaktadırlar. Bazı lekeleri evde yapılan bu uygulamalar hafifletse bile, derin izlerde bu tür yöntemlerin bir etkisi bulunmamaktadır (detaylı bilgi: akne, sivilce ve siyah nokta izi tedavisi ve suçiçeği izi tedavisi)

Güneş kremi sivilce izlerini geçirir mi?

Güneş kremi cildi güneşin zararlı etkilerinden korumak için sağlık açısından kullanılması gerekilen bir üründür. Ancak, sivilce izlerini hafifletme ihtimali olsa bile geçirme ihtimali bulunmaz. Zira sivilce izleri genellikle o bölgenin tahrip edilmesiyle oluşur ve güneş kreminin cilt yenileme gibi bir özelliği yoktur. Bu nedenle sivilce ve akne izleri için dermatoloğun önerdiği yöntemlere başvurulmalıdır (detaylı bilgi: sivilce izi tedavisi).

Güneş yanığı izi ne zaman geçer?

Güneşin ışınlarına fazlaca maruz kalmak ciltte yanmaya ve lekelere sebep olmaktadır. Güneşten dolayı oluşan yanıkların farklı dereceleri ve boyutları bulunmaktadır. Dolayısıyla güneş yanığı izinin geçme süresi öncelikle yanığın derecesine bağlıdır. Bununla birlikte güneş yanığının oluşmasının ardından yanığı geçirmek için kullanılan yöntemlerin cilde verdiği hasarın ne boyutta olduğu tespit edilmeli ve tedavi buna göre uygulanmalıdır. Bu nedenle güneş yanığı izinin geçme süresi kişiden kişiye değişmektedir (detaylı bilgi: güneş yanığı tedavisi)

Sezeryan izi nasıl geçer?

Normal doğum gerçekleştiremeyen annelerde, bebeğin alınması için yapılan operasyonların ardından annede sezeryan izi oluşmaktadır. Bu iz, doktorun kesiği kapatmak için hangi dikiş yöntemini kullandığına, kaç dikiş attığına göre derinlik, uzunluk ve genişlik bakımından değişiklik gösterebilir (detaylı bilgi: sezeryan izi tedavisi).

Ameliyat izine dövme yapılır mı?

Ameliyat izi sebebiyle vücut estetiği bozulan kişiler, bu tür izleri farklı kapatıcılar ve fondötenle kapatmak gibi geçici yöntemler yerine, kesin çözüm olarak dövme yaptırmayı seçmektedirler. Ameliyat izine dövme yapılması günümüzde sıkça rastlanan bir durumdur. Ancak bu tür izlerden kurtulmak için ameliyat izinin nispeten eski olması ve vücutta dövme yapılmaya uygun bir noktada bulunması gerekir. Ayrıca iz sebebiyle söz konusu bölge düzgün bir yapıda olmayacağından, dövmenin deneyimli birine yaptırılması tavsiye edilir.

Dudakta dikiş izi kalır mı?

Dudağın aldığı darbe sonucunda patlaması sonucunda, dudaktaki yarığı kapatmak için dudağa dikiş atılmaktadır. Günümüzde bu tür dikişler genellikle estetik dikişle yapılır. İz kalma olasılığı minimuma indirilse de dikişin düzgün atılmaması dudakta iz kalma ihtimalini doğurmaktadır. Bu gibi durumlarda dikiş izini geçirmek için bir plastik cerrah ile görüşülerek yara izi geçirme yöntemlerine başvurulabilir. Uygulanacak tedavi yöntemi yaranın özelliklerine göre belirlenir.

Bebeklerde yanık izi kalır mı?

Bebeklikte alınan darbeler, yaşanan kazalar sonucunda vücutta iz kalabilmektedir. Evde yaşanan kazaların başında ise bebeğin vücudunda oluşan yanıklar bulunmaktadır. Bebeklerde oluşan yanık izinin kalıcı olup olmayacağı yanığın derecesi, bebeğin kaç aylık olduğu ve yanık oluştuktan sonra yapılan müdahalenin ne olduğuna göre değişmektedir. Bebeklerde yanık vakası görüldüğünde iz kalma ihtimalini minimuma indirmek için bir dermatoloğa başvurulmalıdır.

Ben aldırınca iz kalır mı?

Vücut ve yüzdeki benler bazı kişilere göre bir güzellik belirtisi sayılsa da bazıları için rahatsız edici bir durumdur. Aynı zamanda kanser riski taşıyan benlerin sağlık açısından alınması gerekmektedir. Ben aldırma operasyonunun ardından iz kalıp kalmayacağı benin büyüklüğüne ve ben sildirme için tercih edilen yönteme göre değişiklik gösterir. Cerrahi müdahalede belli belirsiz bir iz kalsa da lazerle ben buharlaştırmada iz kalmayabilir (detaylı bilgi: ben aldırma).

Kaynaklar
 • https://www.webmd.com/beauty/cosmetic-procedures-scars
 • https://www.plasticsurgery.org/reconstructive-procedures/scar-revision/recovery
 • http://www.hopkinsmedicine.org/otolaryngology/specialty_areas/facial_plastic_reconstructive_surgery/reconstructive_procedures/scar_treatment.html
 • https://www.harleymedical.co.uk/skin-treatments/scar-removal

Bu yazıyı değerlendirmek ister misiniz?
[ratings]

Yorum yazmak ister misiniz?

error: Content is protected!